• Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Visie Gemeente Immanuel

Welkom bij Immanuel! Wij zijn een gemeente in Dordrecht die het verlangen heeft om mensen in contact te brengen met de liefde en de kracht van Jezus Christus.

Aansluiting vinden

Doordat Immanuel een relatief kleine gemeente is, is het best eenvoudig om contact te maken met andere mensen. Bij de deur wordt je welkom geheten door ons welkomstteam. Als je je jas hebt opgehangen kun je een plekje zoeken in de kerk. We hebben geen vaste plekken dus je bent vrij om te gaan zitten waar je wilt. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie.

Kringen

Wil je verder bouwen aan je relaties en vriendschappen met medegelovigen en wil je je relatie met God meer diepgang geven? Dan zijn onze kringen iets voor jou! Vraag in de kerk naar de kring-coördinator of stuur ons een e-mail als je in dit nieuwe avontuur wilt stappen!

Doe met ons mee!

Vele vrijwilligers investeren tijd, energie en financiën in Immanuel, en bouwen zo mee aan Gods Koninkrijk. Je kunt je aansluiten bij ons welkomstteam, cateringteam, communicatieteam, pastorale team, één van onze muziekteams of je kunt meewerken als kinderwerker of jeugdleider. Heb je interesse? Spreek dan in de kerk één van de oudsten aan of stuur ons een e-mail. We horen graag van je!

Lid worden

Als je je thuis voelt in onze gemeente en als je graag wilt aansluiten bij Gemeente Immanuel dan nodigen we uit voor een gesprek om lid te worden van onze gemeente. Je kunt bij één van de oudsten aangeven dat je lid wilt worden. Eén van de oudsten maakt dan een afspraak voor een ontspannen bezoek om verder kennis te maken en zal dan meer vertellen over waar wij als gemeente voor staan en wat ons drijft.

Avondmaal

Tijdens reguliere diensten vieren wij het avondmaal. Dit is een maaltijd waarin wij brood en wijn nuttigen. Deze maaltijd is voor ons een belangrijk element in de dienst, wij herdenken daarmee het lijden en sterven van de Here Jezus en vieren dat Hij overwinnaar is over dood en graf. Als je belijdt dat Jezus jouw Verlosser is, dan ben je van uitgenodigd om ook deel te nemen aan het avondmaal.

Laat je dopen

De doop is een schitterend teken dat God aan ons heeft gegeven om aan te tonen dat we Jezus willen volgen. We willen graag naast jou staan in je keuze om je te laten dopen. Overweeg je om je te laten dopen? Of wil je eens verder praten over wat de doop inhoudt? Laat het ons dan weten via de mail of door iemand er over aan te spreken in de kerk!


 

De bijbel zegt dat rechtvaardigen geven en zich over anderen ontfermen (Psalm 37:21). Dit is terug te zien in de leden van Immanuel. Zij investeren tijd, energie en geld in de gemeente.

Immanuel gebruikt giften voor huisvesting, gas- en licht, ondersteuning van zendelingen en activiteiten die bijdragen aan de opbouw van de gemeente.

U kunt een gift naar ons overmaken via onderstaande rekening. Alle giften zijn belastingaftrekbaar.

Gemeente Immanuel Dordrecht

NL37 INGB 0006 6634 48


ANBI-informatie

Gemeente Immanuel is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor is je gift aftrekbaar bij de Belastingdienst. (Vanzelfsprekend dient de gift aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst). Gemeente Immanuel voldoet aan de publicatieverplichting die behoort bij een ANBI.

Rechtspersoon

RSIN:  

853617855

KvK nummer:   

59720530

Rechtsvorm:   

Kerkgenootschap

Statutaire naam:  

Gemeente Immanuel Dordrecht

Eerste inschrijving handelsregister:

15-01-2014

Datum akte van oprichting: 

01-06-2011

Adres:  

Lange Breestraat 24, -26, 3311VK Dordrecht

Website:    

www.immanuel-dordrecht.nl

Emailadres: 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Doelstelling
Als onderdeel van Gods plan een herkenbare gemeente zijn, waarin gestreefd wordt om al de door God gegeven gaven te gebruiken om persoonlijk en met elkaar te groeien tot geestelijke volwassenheid en om een getuige te zijn in de wereld, totdat Hij terugkomt.

Bestuur
- Voorzitter: de heer J.J. van Eijk, wonende te Dordrecht.
- Penningmeester: de heer J.E.A. Waleson, wonende te Dordrecht
- Secretaris: de heer F. Schot, wonende te Ridderkerk

Het bestuur ontvangt geen beloning en geen onkostenvergoeding.

Onze activiteiten
Gemeente Immanuel houdt elke zondag kerkdiensten. Daarnaast wordt het gebouw ook ingezet voor diverse christelijke activiteiten, zoals bidstonden, kinderclub, kringen.

Beleidsplan
Bekijk hier het beleidsplanOverzicht Financiën

Bekijk hier het 'Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenoodschappen'. Hier vindt u o.a. het overzicht van 2020-2022 m.b.t. de 'Staat van baten en lasten'

Download het standaardformulier 2020

Download het financieel overzicht 2020-2022

Download het financieel overzicht 2021-2023


Vele vrijwilligers investeren tijd en energie in Immanuel, en bouwen zo mee aan Gods Koninkrijk. Ook jij kunt een verschil maken door aan te sluiten bij één van onze teams. Ben je creatief met communicatie of multimedia? Bespeel je een instrument of heb je een ander creatief talent? Kan je goed met kinderen of jongeren omgaan? Of vind je het fijn om mensen een warme begroeting te geven op zondagmorgen? Meld je dan aan als vrijwilliger! We hebben de volgende teams waar je in zou kunnen meewerken:

  • Muziekteams
  • Welkomstteam
  • Cateringteam
  • Communicatieteam
  • Pastoraal team
  • Kinderwerker
  • Jeugdwerk

Heb je interesse? Of wil je eens in gesprek over hoe jouw talenten het beste kunnen worden ingezet? Spreek dan in de kerk één van de oudsten aan of stuur ons een e-mail. We horen graag van je!


Gemeente Immanuel is georganiseerd via een stuurgroep bestaande uit zeven personen. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor het beleid in de gemeente.

De leden van de stuurgroep doen hun werk op vrijwillige basis.


Onze Visie  

Wij zijn een zorgzame gemeente waar Jezus in het middelpunt staat.

Door de Heilige Geest:             Genieten wij van Hem en van elkaar

                                                     Groeien wij naar Hem en naar elkaar

                                                     Geven wij ons aan Hem, aan elkaar en aan anderen

Onze Missie

Gedreven door de liefde van en voor God, onze hemelse Vader, hebben wij onze naaste lief. Dankzij Jezus’ lijden, sterven en opstanding woont de Heilige Geest in ons waardoor ons leven anderen helpt om God als Vader en Jezus als verlosser te leren kennen.

Onze onderlinge verbondenheid

Als huisgenoten van Gods huisgezin zijn er ontmoetingen voor jong en oud. 

Zowel in de zondagse samenkomsten als door de week zijn er gelegenheden om de onderlinge band te versterken en te doen groeien. Dat gebeurt onder andere in kinder- en jeugd activiteiten, in kringen, gezamenlijke maaltijden, gebed, pastorale zorg en praktische hulp.


Ons onderwijs in de gemeente

In het huisgezin van God staat Gods Woord centraal. 

Elke leeftijdsgroep in de gemeente wordt op een aansprekende en hedendaagse manier vanuit het Woord onderwezen. Elke leeftijdsgroep wordt daardoor in het hart geraakt en geholpen om op zijn niveau een persoonlijke relatie met Jezus te leren kennen, om meer kennis van Gods Woord te krijgen en te groeien in het navolgen van Jezus.


Onze samenkomsten

Om zowel kinderen, tieners als volwassenen enthousiast te maken en aan te moedigen om elkaar te stimuleren om Jezus in hun dagelijks leven te volgen en voor hun omgeving een richtingwijzer te zijn naar God, zijn onze diensten aantrekkelijk en aansprekend.


Onze aanbidding

Aanbidden betekent komen in de geweldige nabijheid van onze heilige en liefdevolle God. 

Hij is boven alles en iedereen Degene die de grootste waarde heeft in alles.

In onze diensten willen wij elkaar door middel van zang en muziek helpen om los te komen van alles wat ons bezighoudt, zodat wij enthousiast gemaakt worden om door de Heilige Geest tot aanbidding van Jezus en de Vader te komen.


Evangelisatie

Als volgelingen van Jezus willen wij niet alleen een boodschap brengen, maar ook een boodschap zijn van Gods liefde en genade. Hiervoor reiken wij, op creatieve wijze, uit naar de mensen die Jezus nog niet kennen. Wij willen Hem bekend maken en wij zetten ons in om mensen een ontmoeting te geven met God en geraakt te worden door zijn liefde.


© 2019 Gemeente Immanuel. Alle rechten voorbehouden Realisatie mVm-Webdesign