Logo Evangelische Gemeente Immanuel Dordrecht

Welkom bij gemeente Immanuel!

Welkom bij Gemeente Immanuel

Het is ons verlangen om mensen in aanraking te brengen met de liefde van Jezus Christus

Bijeenkomsten

God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon – Jezus – gegeven heeft, met de bedoeling dat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Door dat geloof zijn we welkom bij God.
En dan bent u welkom in de dienst in ons gebouw om met ons te zingen tot eer van God, samen te bidden en te luisteren naar een boodschap uit Gods woord.
De dienst begint op zondag om 10:00 uur (zie: agenda en contact).

Evenementen

Immanuel Dordrecht ANBI
Hierdoor is je gift aftrekbaar bij de Belastingdienst. Je kunt een gift naar ons overmaken via rekening
NL37 INGB 0006 6634 48.
© 2024 Gemeente Immanuel Dordrecht. Alle rechten voorbehouden. Realisatie mVm-Webdesign